Online Adolescent Therapy

Online adolescent therapy supports teenagers in their emotional and psychological development, helping them become healthy individuals.

Take the step to shape the future of your loved ones by contacting us!

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie
Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Our Work Areas in Online Adolescent Therapy

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Depression Therapy

It is a process that offers professional guidance and support to manage and recover from depression symptoms.

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Anxiety Disorder Therapy

It is a process that involves psychotherapy and, when necessary, medication, to reduce a person’s anxiety symptoms.

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Personality Disorders

It involves long-term psychotherapy aimed at changing a person’s thoughts and behaviors, sometimes supplemented with medication.

Online Adolescent Therapy

The journey of growth and maturation for teenagers is filled with numerous challenges and changes. The emotional and psychological fluctuations experienced during this period can sometimes make it difficult for them to express themselves and seek support. This is where online adolescent therapy comes into play.

Online adolescent therapy allows teenagers to receive professional help in the comfort of their own homes, in a familiar environment. This comfort can make the therapy sessions more effective and productive. Privacy is essential in the therapy process, and each session provides a safe space where teenagers can freely express themselves.

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Thanks to the flexibility offered by the digital world, adolescent therapy is now just a click away. You can easily access it using a computer, tablet, or phone. This flexibility allows the therapy process to fit seamlessly into the lives of teenagers, enabling them to participate comfortably.

Investing in your teenager’s future and supporting them to grow into healthy, happy individuals makes online adolescent therapy an excellent choice. Contact us today and let’s start this warm and supportive journey together.

FAQ

Online Terapi Nedir?

Online terapi, bireylerin ruhsallıklarında çalışmak istedikleri konuları çevrimiçi platformlar aracılığıyla uzman terapistler eşliğinde çalışabildikleri bir hizmettir. Geleneksel yüz yüze terapi oturumlarına alternatif olarak, internet bağlantısı olan bir cihaz üzerinden gerçekleştirilir.

Online Terapi Nasıl İşler?

Online terapi, genellikle video konferans şeklinde çeşitli teknolojik araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bireyler, terapi seansları için uygun bir zaman belirleyerek terapistleriyle görüşebilirler. Bu seanslar, geleneksel terapi oturumlarına benzer şekilde bireyin duygusal ihtiyaçlarını ele alır.

Online Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Online terapi, çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için kullanılabilir. Bunlar arasında depresyon, anksiyete, stres, ilişki sorunları, yas süreci, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve benzeri durumlar bulunur. Ayrıca, yaşam değişiklikleri, iş stresi veya kişisel gelişim gibi konularda da destek sağlayabilir.

Online Terapi Etkili Bir Yöntem Midir?

Online terapinin etkililiği ve verimliliği, çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir. Ancak, herkesin bireysel ihtiyaçları farklıdır ve terapi seçimindeki etken kişisel tercihler ve gereksinimlerle  bağlantılıdır. Online terapi, erişilebilirliği ve esnekliğiyle birçok kişi için etkili bir seçenek olabilir ve ruh sağlığı hizmetlerine erişim imkanını artırır.

Online Terapi için Doğru Terapisti Seçme Kriterleri Nelerdir?

Online terapi için doğru terapisti seçerken, birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmanız önemlidir. Öncelikle, terapistinizin lisanslı ve akredite edilmiş olduğundan emin olmalısınız ve uzmanlık alanının ihtiyaçlarınızla uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, terapistinizin online terapi alanında deneyimli ve terapi sürecini yönetme becerilerine sahip olduğundan emin olun. Rahatlık ve güven duygusu da önemlidir; bu nedenle, terapistinizle iyi bir bağ kurduğunuzdan ve kendinizi desteklenmiş hissettiğinizden emin olun. Erişilebilirlik, gizlilik ve maliyet gibi pratik faktörleri de dikkate alarak, ihtiyaçlarınıza en uygun terapisti seçebilirsiniz.

Online Terapiye Dair Yanlış Anlaşılmaları Giderme

Online terapi hakkında bazı yanlış anlaşılmalar bulunmaktadır.Bu yanlış anlaşılmaları gidermek önemlidir. Öncelikle, çevrimiçi terapinin yüz yüze terapiye kıyasla aynı derecede etkili olduğunu ve aynı profesyonel standartlara sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca, Online terapinin sadece hafif sorunlar için değil, ciddi ruh sağlığı sorunları için de etkili bir seçenek olduğunu vurgulamak gerekmektedir.  Bu noktada online terapinin bireylere esneklik ve erişilebilirlik sağladığını ve terapiye daha kolay erişim sağlama imkanı  vurgulamak önemlidir. Son olarak, online terapinin bireylerin duygusal iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmada etkili bir araç olduğunu ve birçok kişinin terapiye olan olumsuz ön yargılarını yenmelerine yardımcı olduğunu belirtmek önemlidir. Bu şekilde, online terapi hakkındaki yanlış anlamaların düzeltilmesi insanların bu değerli kaynağı kullanmalarına cesaret verilebilir.

What is the Adventages of Online Turkish Therapy?

Accessibility

Online therapy allows you to access therapy regardless of your geographical location. You can receive therapy from anywhere with just an internet connection, making it easier to access therapy.

Flexibility

Online therapy can offer more flexible appointment hours. Compared to traditional office visits, online therapy is often available at different times of the day or even on weekends.

Comfort

Receiving therapy in the comfort of your home or any place you prefer can be more relaxing and comfortable for some people. In these environments, it may be easier to speak more openly and intimately.

Privacy

Online therapy can help you maintain the privacy of your therapy sessions. Receiving therapy from home or another personal space can reduce the risk of encountering less familiar people compared to traditional office visits.

Native Language

Receiving therapy in one’s native language can be highly beneficial as it allows for clearer communication and a deeper understanding of complex emotions and thoughts. It can help individuals express themselves more effectively and feel more understood by their therapist. This can lead to a more productive therapeutic process, as it eliminates language barriers and allows for a more natural and comfortable interaction. Additionally, therapy in one’s native language can help individuals explore cultural nuances and personal experiences more deeply, leading to more insightful and impactful therapeutic outcomes.

Cost and Time Savings

Compared to traditional therapy, online therapy is often more cost-effective. Additionally, you can save time-consuming factors like travel or waiting.

Various Expert Options

Online therapy allows you to access experts from around the world. This gives you a wider selection of therapists to choose from, increasing your chances of finding the one that best suits your needs.