Turkey|Germany|England|Canada|Holland|Spain Online Turkısh Therapy

Online Turkish Therapy Anytime, Anywhere!

Discover Yourself by Receiving Online Turkish Therapy from the Expert Psychologist Team of the Istanbul Şişli Therapy Institute.

Online Terapi Şişli Terapi Enstitüsü

How Can I Receive Online Therapy?

Choose the therapist that you wantted to receive online therapy.

Your online therapy sessions will be scheduled at times most convenient for you, and your appointment details will be communicated to you via message.

When your appointment time arrives, you can have your session with your therapist.

Online Terapi Şişli Terapi Enstitüsü

Online Therapy Services

Online Individual Therapy

Online individual therapy is a method where a psychologist helps individuals facing problems in their daily lives.

 

Learn more

Online Sexual Therapy

Online sexual therapy is a therapy process conducted with the guidance of a therapist, aimed at helping individuals with sexual dysfunctions, relationship issues, or concerns related to sexual identity.

Learn More

Online Couple and Family Therapy

Online couples and family therapy are types of therapy that focus on addressing problematic elements within romantic relationships and family dynamics.

Learn More

 

Online Addiction Therapy

Online addiction therapy is a type of therapy used to treat addictions caused by the internet, social media, video games, online shopping, or other digital activities. This therapy aims to reduce the negative effects caused by addiction and help individuals establish a healthy balance.

Learn More

 

Online Adolescent Therapy

Online adolescent therapy is a therapeutic process aimed at supporting the emotional, social, and cognitive development of teenagers during adolescence, helping them cope with their problems.

Learn More

 

 

What is the Adventages of Online Turkish Therapy?

Accessibility

Online therapy allows you to access therapy regardless of your geographical location. You can receive therapy from anywhere with just an internet connection, making it easier to access therapy.

Flexibility

Online therapy can offer more flexible appointment hours. Compared to traditional office visits, online therapy is often available at different times of the day or even on weekends.

Comfort

Receiving therapy in the comfort of your home or any place you prefer can be more relaxing and comfortable for some people. In these environments, it may be easier to speak more openly and intimately.

Privacy

Online therapy can help you maintain the privacy of your therapy sessions. Receiving therapy from home or another personal space can reduce the risk of encountering less familiar people compared to traditional office visits.

Native Language

Receiving therapy in one’s native language can be highly beneficial as it allows for clearer communication and a deeper understanding of complex emotions and thoughts. It can help individuals express themselves more effectively and feel more understood by their therapist. This can lead to a more productive therapeutic process, as it eliminates language barriers and allows for a more natural and comfortable interaction. Additionally, therapy in one’s native language can help individuals explore cultural nuances and personal experiences more deeply, leading to more insightful and impactful therapeutic outcomes.

Cost and Time Savings

Compared to traditional therapy, online therapy is often more cost-effective. Additionally, you can save time-consuming factors like travel or waiting.

Various Expert Options

Online therapy allows you to access experts from around the world. This gives you a wider selection of therapists to choose from, increasing your chances of finding the one that best suits your needs.

Our Therapists

What is the Diffrences Between Online Turkish Therapy and Face-to-face Turkish Therapy

Accessibility

Anyone with an internet connection can access therapy regardless of geographical location.

Time Saving

Without travel time, attending appointments is faster and easier.

Flexibility

Sessions can be scheduled at more flexible hours, which is convenient for individuals with busy schedules.

Privacy and Comfort

Individuals can receive therapy in the comfort of their own homes, increasing the sense of privacy.

More Options

The choice of online therapists is wider, making it easier for individuals to find the therapist that suits them best.

Cost Effectiveness

Without travel expenses, therapy sessions are generally more affordable.

Easy Monitoring and Access

Therapists can monitor and provide support more easily through online platforms.

Access for Disabled Individuals

It facilitates access to therapy for individuals with physical disabilities.

The greatest show in the universe begins the moment you discover your mind.

– Sigmund Freud

Hakkımızdaki Yorumlar

Online Turkish Therapy – FAQ

Online Terapi Nedir?

Online terapi, bireylerin ruhsallıklarında çalışmak istedikleri konuları çevrimiçi platformlar aracılığıyla uzman terapistler eşliğinde çalışabildikleri bir hizmettir. Geleneksel yüz yüze terapi oturumlarına alternatif olarak, internet bağlantısı olan bir cihaz üzerinden gerçekleştirilir.

Online Terapi Nasıl İşler?

Online terapi, genellikle video konferans şeklinde çeşitli teknolojik araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bireyler, terapi seansları için uygun bir zaman belirleyerek terapistleriyle görüşebilirler. Bu seanslar, geleneksel terapi oturumlarına benzer şekilde bireyin duygusal ihtiyaçlarını ele alır.

Online Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Online terapi, çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için kullanılabilir. Bunlar arasında depresyon, anksiyete, stres, ilişki sorunları, yas süreci, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve benzeri durumlar bulunur. Ayrıca, yaşam değişiklikleri, iş stresi veya kişisel gelişim gibi konularda da destek sağlayabilir.

Online Terapi Etkili Bir Yöntem Midir?

Online terapinin etkililiği ve verimliliği, çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir. Ancak, herkesin bireysel ihtiyaçları farklıdır ve terapi seçimindeki etken kişisel tercihler ve gereksinimlerle  bağlantılıdır. Online terapi, erişilebilirliği ve esnekliğiyle birçok kişi için etkili bir seçenek olabilir ve ruh sağlığı hizmetlerine erişim imkanını artırır.

Online Terapi için Doğru Terapisti Seçme Kriterleri Nelerdir?

Online terapi için doğru terapisti seçerken, birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmanız önemlidir. Öncelikle, terapistinizin lisanslı ve akredite edilmiş olduğundan emin olmalısınız ve uzmanlık alanının ihtiyaçlarınızla uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, terapistinizin online terapi alanında deneyimli ve terapi sürecini yönetme becerilerine sahip olduğundan emin olun. Rahatlık ve güven duygusu da önemlidir; bu nedenle, terapistinizle iyi bir bağ kurduğunuzdan ve kendinizi desteklenmiş hissettiğinizden emin olun. Erişilebilirlik, gizlilik ve maliyet gibi pratik faktörleri de dikkate alarak, ihtiyaçlarınıza en uygun terapisti seçebilirsiniz.

Online Terapiye Dair Yanlış Anlaşılmaları Giderme

Online terapi hakkında bazı yanlış anlaşılmalar bulunmaktadır.Bu yanlış anlaşılmaları gidermek önemlidir. Öncelikle, çevrimiçi terapinin yüz yüze terapiye kıyasla aynı derecede etkili olduğunu ve aynı profesyonel standartlara sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca, Online terapinin sadece hafif sorunlar için değil, ciddi ruh sağlığı sorunları için de etkili bir seçenek olduğunu vurgulamak gerekmektedir.  Bu noktada online terapinin bireylere esneklik ve erişilebilirlik sağladığını ve terapiye daha kolay erişim sağlama imkanı  vurgulamak önemlidir. Son olarak, online terapinin bireylerin duygusal iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmada etkili bir araç olduğunu ve birçok kişinin terapiye olan olumsuz ön yargılarını yenmelerine yardımcı olduğunu belirtmek önemlidir. Bu şekilde, online terapi hakkındaki yanlış anlamaların düzeltilmesi insanların bu değerli kaynağı kullanmalarına cesaret verilebilir.