Online Couple and Family Therapy

Online Couple and Family Therapy offers support to couples who want to understand and strengthen their relationship on a deeper level.

Join us today to strengthen your relationship and step into a healthier future!

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie
Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Our Areas of Work in Online Couples and Family Therapy

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Marital Problems

It refers to challenges such as communication problems, conflicts, trust issues, financial difficulties, and differing life goals that can arise between couples.

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Couple Relationships

A healthy couple relationship is built on mutual respect, communication, trust, and understanding. Harmony and solidarity in the relationship help couples grow together and solve problems together.

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Changes in Family Life

It encompasses any changes and adaptations in family dynamics, such as a new baby, leaving home, divorce, job changes, or changes in family size.

Online Aile ve Çift Terapisi

Couples therapy is a specialized therapy that helps couples experiencing problems in their relationship. This therapy offers a solution-focused approach to address communication issues, conflicts, emotional distance, or other relationship difficulties. Therapists provide a neutral perspective to help couples understand their relationship issues and give them the tools they need for a healthier relationship.

Couples therapy focuses on strengthening the bond between partners. During therapy, couples explore new ways to better understand each other and express their feelings more effectively. Throughout this process, couples are encouraged to work together, support each other, and grow together.

Online Terapi, Online Therapy, Türkçe Terapi, Online-Therapie , Online Bireysel Terapi, Online Individual Therapy, Online-Einzeltherapie

Therapy is usually conducted regularly for a certain period of time. During this process, couples progress by observing positive changes in their relationship under the guidance of their therapist. By the end of therapy, couples may have a stronger foundation in their relationship and be better equipped to deal with future challenges.

Couples therapy opens its doors to every couple looking to strengthen their relationship. If you also want to build a healthier and happier relationship with your partner, take a step today to discover how couples therapy can help you!

FAQ

Online Terapi Nedir?

Online terapi, bireylerin ruhsallıklarında çalışmak istedikleri konuları çevrimiçi platformlar aracılığıyla uzman terapistler eşliğinde çalışabildikleri bir hizmettir. Geleneksel yüz yüze terapi oturumlarına alternatif olarak, internet bağlantısı olan bir cihaz üzerinden gerçekleştirilir.

Online Terapi Nasıl İşler?

Online terapi, genellikle video konferans şeklinde çeşitli teknolojik araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bireyler, terapi seansları için uygun bir zaman belirleyerek terapistleriyle görüşebilirler. Bu seanslar, geleneksel terapi oturumlarına benzer şekilde bireyin duygusal ihtiyaçlarını ele alır.

Online Terapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Online terapi, çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla başa çıkmak için kullanılabilir. Bunlar arasında depresyon, anksiyete, stres, ilişki sorunları, yas süreci, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve benzeri durumlar bulunur. Ayrıca, yaşam değişiklikleri, iş stresi veya kişisel gelişim gibi konularda da destek sağlayabilir.

Online Terapi Etkili Bir Yöntem Midir?

Online terapinin etkililiği ve verimliliği, çeşitli araştırmalarla desteklenmektedir. Ancak, herkesin bireysel ihtiyaçları farklıdır ve terapi seçimindeki etken kişisel tercihler ve gereksinimlerle  bağlantılıdır. Online terapi, erişilebilirliği ve esnekliğiyle birçok kişi için etkili bir seçenek olabilir ve ruh sağlığı hizmetlerine erişim imkanını artırır.

Online Terapi için Doğru Terapisti Seçme Kriterleri Nelerdir?

Online terapi için doğru terapisti seçerken, birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmanız önemlidir. Öncelikle, terapistinizin lisanslı ve akredite edilmiş olduğundan emin olmalısınız ve uzmanlık alanının ihtiyaçlarınızla uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, terapistinizin online terapi alanında deneyimli ve terapi sürecini yönetme becerilerine sahip olduğundan emin olun. Rahatlık ve güven duygusu da önemlidir; bu nedenle, terapistinizle iyi bir bağ kurduğunuzdan ve kendinizi desteklenmiş hissettiğinizden emin olun. Erişilebilirlik, gizlilik ve maliyet gibi pratik faktörleri de dikkate alarak, ihtiyaçlarınıza en uygun terapisti seçebilirsiniz.

Online Terapiye Dair Yanlış Anlaşılmaları Giderme

Online terapi hakkında bazı yanlış anlaşılmalar bulunmaktadır.Bu yanlış anlaşılmaları gidermek önemlidir. Öncelikle, çevrimiçi terapinin yüz yüze terapiye kıyasla aynı derecede etkili olduğunu ve aynı profesyonel standartlara sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca, Online terapinin sadece hafif sorunlar için değil, ciddi ruh sağlığı sorunları için de etkili bir seçenek olduğunu vurgulamak gerekmektedir.  Bu noktada online terapinin bireylere esneklik ve erişilebilirlik sağladığını ve terapiye daha kolay erişim sağlama imkanı  vurgulamak önemlidir. Son olarak, online terapinin bireylerin duygusal iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmada etkili bir araç olduğunu ve birçok kişinin terapiye olan olumsuz ön yargılarını yenmelerine yardımcı olduğunu belirtmek önemlidir. Bu şekilde, online terapi hakkındaki yanlış anlamaların düzeltilmesi insanların bu değerli kaynağı kullanmalarına cesaret verilebilir.

What is the Adventages of Online Turkish Therapy?

Accessibility

Online therapy allows you to access therapy regardless of your geographical location. You can receive therapy from anywhere with just an internet connection, making it easier to access therapy.

Flexibility

Online therapy can offer more flexible appointment hours. Compared to traditional office visits, online therapy is often available at different times of the day or even on weekends.

Comfort

Receiving therapy in the comfort of your home or any place you prefer can be more relaxing and comfortable for some people. In these environments, it may be easier to speak more openly and intimately.

Privacy

Online therapy can help you maintain the privacy of your therapy sessions. Receiving therapy from home or another personal space can reduce the risk of encountering less familiar people compared to traditional office visits.

Native Language

Receiving therapy in one’s native language can be highly beneficial as it allows for clearer communication and a deeper understanding of complex emotions and thoughts. It can help individuals express themselves more effectively and feel more understood by their therapist. This can lead to a more productive therapeutic process, as it eliminates language barriers and allows for a more natural and comfortable interaction. Additionally, therapy in one’s native language can help individuals explore cultural nuances and personal experiences more deeply, leading to more insightful and impactful therapeutic outcomes.

Cost and Time Savings

Compared to traditional therapy, online therapy is often more cost-effective. Additionally, you can save time-consuming factors like travel or waiting.

Various Expert Options

Online therapy allows you to access experts from around the world. This gives you a wider selection of therapists to choose from, increasing your chances of finding the one that best suits your needs.